Om ätstörningar

En ätstörning utvecklas ofta i tonåren, av olika orsaker. Det kan handla om allt från bantning och kroppsfixering till jobbiga familjeförhållanden. Det finns flera typer av ätstörningar.


anorexi bulimi

Om du lider av en ätstörning ska du söka hjälp. Det finns hjälp att få och det går att bli frisk.

Anorexia Nervosa

En person som lider av anorexi svälter sig själv. Personen är därmed underviktig. Den egna uppfattningen om kroppen skiljer sig från hur den verkligen ser ut. Personen lider av en stor viktfobi och är livrädd för att gå upp i vikt.

Det är inte ovanligt att anorexi tillslut övergår till bulimi.

Bulimia Nervosa

En person som lider av bulimi är ofta normalviktig. Personen bantar, men hetsäter sedan på grund av hunger och/eller för att döva sina känslor. Hetsätningen kompenseras genom kräkningar, laxeringsmedel, träning eller genom att äta mindre senare.

Personer med bulimi skäms över att de inte kan kontrollera sitt hetsätande och håller därför sitt missbruk hemligt under lång tid.

Läs mer om bulimi här.

Ätstörningen UNS

Ätstörningen UNS står för ”ätstörning Utan Närmare Specifikation” och är den vanligaste ätstörningen. De som får denna diagnos har problem med sitt ätande och med sin kropp.

UNS kan likna de andra ätstörningarna men skiljer sig ändå på något sett. Personen kanske hetsäter, men kompenserar inte genom exempelvis kräkning. Detta kan leda till viktuppgång.

Träningsnarkomani (Ortorexia Nervosa) är också en del av ätstörningen UNS. Det innebär att man är tvångsmässigt ”hälsosam” och tränar överdrivet mycket.

UNS kan också vara en inkörsport till de mer allvarliga ätstörningarna anorexi och bulimi, därför är det viktigt att söka hjälp i tid.

Det går att bli frisk

Ju tidigare en person som lider av en ätstörning får hjälp, desto lättare är det att bli frisk.

Ofta gör sjukdomen i sig att den drabbade inte vill söka hjälp. En person med en ätstörning lider av en stor viktfobi och är säker på att man går upp i vikt av att äta vanlig mat. Därför vågar de inte söka hjälp.

Men det finns mycket hjälp där ute om man vågar och vill. Är man under 18 år kan man söka hjälp hos skolhälsovården, en ungdomsmottagning eller till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Om man är vuxen kan man gå till sin närmaste vårdcentral. Därifrån får man en remiss till en ätstörningsmottagning.

Du kan också själv söka vård beroende på vilket län du bor i. Klicka här för att se ditt läns vårdenheter.

Läs mer här om hur du kan bli frisk.