Anorexi ökar risken att dö av cancer

Kvinnor som lidit av svår anorexi har en ökad risk att dö av cancer.


Enligt en färsk svensk studie löper kvinnor som har haft så svår anorexi att de har vårdats på sjukhus större risk att dö av cancer.

Anorexi ger däremot ingen ökad risk att drabbas av cancer, men istället en fördubblad risk att dö av cancern om de drabbas. En förklaringsteori för detta är att kvinnornas känslighet har ökat.

Dödligheten är särskilt hög vid hudcancer eller gynekologisk cancer.

Studien publicerades i Journal of Cancer.