Återfall i ätstörningar vanligt vid graviditet

Nästan var tionde kvinna drabbas av en ätstörning i samband med graviditet. Störst är risken efter att barnet är fött.


Återfall i ätstörningar vanligt vid graviditetEnligt en opublicerad vetenskaplig kartläggning så lider fyra till elva procent av Sveriges kvinnor av ätstörning i samband med graviditet.

Graviditeten i sig är ingen riskfaktor, men om du tidigare haft en ätstörning så ökar risken för återfall.

Störst risk är det efter födseln. Många kvinnor uppger att de äter för barnets skull under graviditeten, men när barnet är fött så blir det mer fokus på sig själv.

Upplever du att du befinner dig i riskzonen? Prata med din barnmorska om detta för att få rätt hjälp och stöd.