Fakta

Har du en ätstörning?

Det är dina tankar och inte din vikt som avgör om du är sjuk

Om ätstörningar

En ätstörning utvecklas ofta i tonåren, av olika orsaker. Det kan handla om allt från bantning och kroppsfixering till jobbiga familjeförhållanden. Det finns flera typer av ätstörningar.

Anorexi

Självsvält, undervikt och extrem viktfobi

Bulimi

Extrema dieter, hetsätning, kräkning och överdriven träning

Sök hjälp för ätstörning

Så får du hjälp och blir frisk