Anorexi

Anorexi, Anorexia Nervosa, är en ätstörning som innebär självsvält. Trots undervikten lider anorektiker av viktfobi och är väldigt rädda för att gå upp i vikt. Den egna uppfattningen om kroppen skiljer sig från hur den verkligen ser ut.


Självsvält och viktfobi

anorexiaAnorexi betyder aptitlöshet. Men detta innebär inte att man inte känner aptit utan att man istället tvingar sig till att inte äta, trots aptit.

Symptom
 • Väldigt lågt intag av mat
 • Underviktig
 • Viktfobi, stor rädsla för att gå upp i vikt
 • Magsmärtor
 • Matfixering
 • Sömnsvårigheter
 • Fryser mycket
 • Ökad behåring
 • Trötthet
 • Självkänslan påverkas beroende på vikten
 • Störd kroppsupplevelse
 • Förstår inte allvaret i sin låga kroppsvikt

En procent av alla tonårstjejer drabbas

Ungefär en procent av alla tonårsflickor drabbas av anorexia. Sjukdomen är vanligare hos flickor och uppstår oftast i de tidiga tonåren.

Orsaker till anorexi

Det finns flera orsaker till anorexi, oftast är det flera orsaker som i samband leder till sjukdomen. Ofta kan sjukdomen uppstå genom att en bantning går för långt. Detta på grund av sjuka skönhetsideal. Att smal anses vara vackert.

Bantning i sig behöver dock inte leda till ätstörningar men kan vara en inkörsport. Ofta sker det även något annat i livet när man träder in i en ätstörning. En sorg av något slag eller en önskan om kontroll när livet är okontrollerbart. Att kontrollera mat kan ge en känsla av kontroll och är ett sätt att hantera ångest på.

Allvarlig ätstörning

Anorexi kan leda till döden. Både genom att kroppen slutar att fungera vid självsvält men också genom självmord.

Anorexi leder ofta till bulimi

I hälften av alla fall av anorexi så leder sjukdomen på sikt till bulimi. Bulimi uppstår när du inte längre kan stå emot hungern och hetsäter. Efter att ha ätit för mycket kräks personen upp maten för att bli av med alla de kalorier som hen har fått i sig. Vid bulimi kan även hetsätningarna kompenseras med träning och diet.

Behandling av anorexi

Behandlingen av anorexi sker både med både fysisk behandling och psykisk behandling. Behandlingen individanpassas eftersom sjukdomen kan se olika ut för olika personer.

Den som lider av anorexi måste gå upp i vikt till en normal viktnivå. Helst ska personen gå upp ungefär ett halvt kilo i veckan. Detta kan dock orsaka stora psykiska problem då den som lider av anorexi måste gå emot sin största rädsla; att gå upp i vikt.

Därför är det viktigt att behandlingen sker med största psykiska stöd och hjälp med att hantera ångesten. När den största svälten är över kan mer terapeutiska samtal behandla orsakerna till anorexin. I många fall får behandlingen kompletteras med antidepressiva läkemedel.

Behandlingen följs oftast upp för att upptäcka tidiga återfall.